Σοφία Νικολαΐδου                  

Πλανήτης Πρέσπα     

.
.
Προς τους αναγνώστες

Απέσπασε ειδική μνεία στα βραβεία Mobius 2003 στην κατηγορία "Πολιτισμός"

Εκπροσωπεί την Ελλάδα στην πρώτη παγκόσμια διάσκεψη για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην κατηγορία e-content and creativity .